درباره سامانه ثبت پایان نامه و طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

این سامانه با استفاده از نرم افزار EPrints 3راه اندازی شده است.

اطلاعات تماس

هرگونه مشکل و سوال در رابطه با این سامانه به آدرس دکتر شهاب بهلولی eprints@pharmacy.arums.ac.ir ارسال شود.